Kayserî'nin Düşüncesinin Süren İlgisi

Morris, James Winston. “Kayserî'nin Düşüncesinin Süren İlgisi: İlahi Hayal ve Doğal Ruhaniliğin Temelleri”. Edited by Turan Koç. Uluslararası XIII. ve XIV. yüzyıllarda Anadolu'da İslam düşüncesi ve Davud el-Kayserı̂ sempozyumu: Tebliğler = International symposium on Islamic thought in Anatolia in the XIIth and XIVth centuries and Davud al-Qaysari : papers, 1998, pp. 161-171. http://hdl.handle.net/2345/2211. Note: Version of record.
PDF

My Bookmarks

Bookmarks:

Usage Stats

  • 79
  • 395
  • How statistics are collected.